สินค้าประเภทใด? ที่ต้องขออนุญาตโฆษณา

หากคุณเป็นผู้จัดจำหน่าย เจ้าของแบรนด์ โรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า เอเจนซี่ ผู้โฆษณา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือ ยาแผนโบราณ ที่ได้ถูกปรับให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร การโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ จำเป็นต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

สื่อประเภทใด? ที่ต้องขออนุญาตโฆษณา

หากคุณต้องการเผยแพร่โฆษณาผ่านทางสื่อใด อาทิ ออนไลน์, โซเชียล, อินเตอร์เน็ต, เว็บไซต์ , สิ่งพิมพ์ , Billboard , VDO Wall , YouTube , Event , สปอต, Spot TVC , รายการทีวีแนะนำสินค้า , วิทยุ , รถแห่ ฯลฯ จำเป็นต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

www.ฆสมพ.com